Optometrie

Optometrie zdravotnický obor, jehož hlavním zaměřením je péče o zrak. V České Republice je vedena jako nelékařský zdravotnický obor. Člověk, který optometrii vystuduje (jedná se o vysokoškolské studium 3-5tïleté), se stává optometristou. Předmětem optometrie je diagnostika předního segmentu oka, stanovení potřebné dioptrické korekce, poradenství a aplikace kontaktních čoček.

 

 Zdroj informací otevřená encyklopedie www.wikipedie.com

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Optometrie